Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Aktualności

Życzenia wakacyjne - 2018

 


 

 

Po spotkaniu Koalicji Wsparcia – 18.06.2018 r.

 

Ostatnie przed wakacjami spotkanie Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych odbyło się po raz kolejny w gościnnych progach Podlaskiego Oddziału PFRON – kierowanym przez panią Dyrektor Grażynę Bogdańską. W spotkaniu udział wzięła pani Bożena Barbara Krasnodębska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, która w imieniu wszystkich Koalicjantów podziękowała pani Reginie Miedziałowskiej – inicjatorce powstania Koalicji Wsparcia za 10-letnią koordynację spotkań i liczne inicjatywy Koalicji, za ogromne zaangażowanie, służące polepszeniu warunków życia osób z niepełnosprawnościami w naszym Mieście i nie tylko w nim.

W dalszej części spotkania pani Ewa Kowalewska z Fundacji „A jak…” zapoznała uczestników
z ogólnopolskim Programem Wczesnego Wykrywania Autyzmu prowadzonym przez Fundację „BADABADA” oraz przekazała informację o pilotażowym badaniu organizowanym przez Fundację
„A jak…” we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku, którym objęte zostały dzieci z sześciu białostockich żłobków. Zachęciła również uczestników spotkania do przekazywania informacji zainteresowanym osobom o możliwości bezpłatnego wykonania przesiewowego badania, pomagającego wykryć autyzm we wczesnym wieku, za pomocą kwestionariusza M-CHAT-R dostępnego na stronie www.badabada.pl.

Kolejnym zgłoszonym przez panią Ewę Kowalewską tematem był długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty po otrzymaniu skierowania na diagnozę. Uniemożliwia to szybką interwencję
i rozpoczęcie terapii, co jest szczególnie istotne w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jako główny powód takiego stanu rzeczy uczestnicy wskazywali niedobór specjalistów psychiatrii dziecięcej.

Temat kontynuowała pani Katarzyna Dmochowska – Prezes Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”, która spotkała się z panią Eweliną Dargiewicz - Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z propozycją przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu dotyczących m.in. przekazania informacji o organizacjach wspierających osoby
z niepełnosprawnościami, szczególnie działających na rzecz najmłodszych dzieci czy kontaktu
z rodzicami z niepełnosprawnością lub potencjalną niepełnosprawnością.

W ostatniej części spotkania pani Joanna Kardasz – Wicedyrektor z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku omówiła obowiązujące Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz strukturę nowego orzeczenia. Odpowiedziała również na pytania uczestników spotkania, które dotyczyły m.in. praktyki wydawania orzeczeń
i wymaganych dokumentów, które powinien dołączyć rodzic czy opiekun prawny dziecka.

Spotkanie zakończyło się planem monitorowania kontaktu z władzami Uniwersytetu Medycznego i wdrażania kolejnych działań oraz deklaracją wsparcia obecnego na spotkaniu Pełnomocnika Rektora Politechniki Białostockiej ds. Osób Niepełnosprawnych pana Tomasza Jastrzębskiego w obszarze szkoleń dla pracowników Politechniki Białostockiej m.in. w zakresie wspierania studentów z niepełnosprawnościami oraz likwidowania barier architektonicznych.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w nowym roku szkolnym 2018/2019.

 

Beata Pogorzelska – doradca zawodowy – specjalista ds. osób niepełnosprawnych

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w CKU w Białymstoku

 

  

Teatr T-3 zaprasza na przedstawienie

 

Teatr T-3 działający przy Polskim Związku Niewidomych Oddział w Białymstoku, zaprasza na przedstawienie:

 


 

Zaproszenie na czerwcowe spotkanie Koalicji Wsparcia - 2018

 

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy w imieniu p. Dyrektor Grażyny Bogdańskiej i p. Dyrektor Bożeny Barbary Krasnodębskiej  na przedwakacyjne spotkanie Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. .
W programie spotkania przewidziane krótkie wystąpienia.


•    Pani Ewa Kowalewska – obecnie  superwizor, nauczyciel – terapeuta  Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku podzieli się informacją nt. badań przesiewowych;  
•    Pani Joanna Kardasz – Zastępca Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku, przekaże informacje nt. praktycznych rad, ważnych  dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2018 (poniedziałek); w siedzibie Oddziału Podlaskiego PFRON, ul. Fabryczna 2;  rozpoczęcie - godz. 12.00; przewidywany czas zakończenia
- godz. 13.30.


Z wyrazami szacunku
R. Miedziałowska - LCDZ/CKU;

J. Fidura-doradca zawodowy - specjalista ds. osób niepełnosprawnych w LCDZ/CKU

 

 

 

Po  majowym spotkaniu Koalicji - 2018

 

W dniu 23.05.2018r w siedzibie Oddziału Podlaskiego PFRON odbyło się kolejne spotkanie Koalicji Wsparcia z udziałem z B. B. Krasnodębskiej – Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Koalicjantów, głównie reprezentujących organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne. Miłym zaskoczeniem była obecność nowo powołanego Pełnomocnika Rektora Politechniki Białostockiej ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz obecnych po raz pierwszy przedstawicieli Fundacji „Uśmiech Życia”.

Celem spotkania było omówienie ważnych problemów środowiska osób
z niepełnosprawnościami i wypracowanie koncepcji działań na najbliższe miesiące.
Wśród zgłoszonych tematów pojawiły się m. in.:

 

  • potrzeba zatrudnienia trenerów pracy w czasie całego okresu zatrudnienia dla osób, które opuszczają Warsztaty Terapii Zajęciowej, co ma zapobiegać utracie przez nich pracy;
  • większa dostępność badań przesiewowych dla dzieci pod katem zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • zwiększenie dostępności do diagnostyki (brak psychiatrów dziecięcych);
  • szkolenia dla studentów kierunków medycznych pod kątem zwiększenia świadomości w zakresie wczesnego rozpoznawania zaburzeń;
  • stworzenie petycji skierowanej do pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z prośbą o informowanie klientów o orzecznictwie edukacyjnym.

 

 

Bardzo dziękujemy za obecność i zaangażowanie koalicjantów w powyższą dyskusję.

 

Termin następnego spotkania został ustalony na dzień 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek); godz.12.00.

W imieniu Gospodyni miejsca - Pani Dyrektor G. Bogdańskiej i Pani Dyrektor B.B. Krasnodębskiej oraz swoim serdecznie zapraszamy na ww. spotkanie.
R. Miedziałowska - LCDZ/CKU;
B. Pogorzelska -doradca zawodowy - specjalista ds. osób niepełnosprawnych w LCDZ/CKU

 

 

 

Zapraszamy

 

Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji (7.06.)

http://galeria-arsenal.pl/wydarzenia/audiodeskrypcja-w-praktyce-w-ramach-xvi-podlaskiego-festiwalu-nauki-i-sztuki

 

mgr Tomasz Jastrzębski

Pełnomocnik Rektora Politechniki Białostockiej ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

Politechnika Białostocka zaprasza


 

 

Wykłady / warsztaty / pokazy naukowe / eksperymenty na Uczelniach  http://podlaskifestiwal.pl/program/harmonogram-imprez/ 5.06. Łomża, 6.06. Suwałki, 7-8.06. Białystok,

Festyn Naukowy 9.06. - Stadion Miejski w Białymstoku http://podlaskifestiwal.pl/program/lista-imprez/?data_imprezy=20180609

Wystawa matematyczna https://wi.pb.edu.pl/blog/2018/05/15/wystawa-wszystko-jest-liczba/ na Politechnice Białostockiej do 26.06.

Oraz o projektach studentów i absolwentów PB

Tunel sensoryczny https://wm.pb.edu.pl/studenci/kola-naukowe/projekty-studenckie/senso-tunnel/

Ściskarka sensoryczna https://wm.pb.edu.pl/studenci/kola-naukowe/projekty-studenckie/sciskarka/

oba projekty Koła Naukowego BiomCyberMedic, Wydział Mechaniczny PB

http://biomcybermedic.pb.edu.pl/pl/kontakt/

opiekun koła naukowego dr hab. inż. Jolanta Pauk

Hybrydowa przystawka do napędu wózka osoby niepełnosprawnej https://wm.pb.edu.pl/studenci/kola-naukowe/projekty-studenckie/hermes/ pomysłodawcy otworzyli własną firmę http://www.protocut.pl/

Proteza dłoni https://wm.pb.edu.pl/studenci/kola-naukowe/projekty-studenckie/mindhand/ https://www.facebook.com/MindhandProsthesis/

Elektroniczny opiekun https://wm.pb.edu.pl/studenci/kola-naukowe/projekty-studenckie/bobot/ mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

"Projekt sportowego wózka inwalidzkiego" z nagrodą specjalną Prezesa Urzędu Patentowego RP w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.

https://wm.pb.edu.pl/2018/05/28/absolwentka-wm-z-nagroda-specjalna-prezesa-urzedu-patentowego-rp/

Biegorower - projekt studentów PB i uczniów ZST Pojazd łączy rower miejski z bieżnią, wyposażony jest w silnik elektryczny, rozwija prędkość do 25 km/h https://pb.edu.pl/2018/05/29/biegorower-projekt-studentow-pb-i-uczniow-zst/

Projekty Petrosa Psyllosa https://petrospsyllos.com/pl/projekty

 

 

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /koalicja/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 128


Strona 1 z 39

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 327 gości 

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79