Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Aktualności Aktualności Po październikowym spotkaniu - 2017
Email Drukuj PDF

Po październikowym spotkaniu - 2017

W dniu 16 października 2017r. Koalicja Wsparcia na zaproszenie Pani Grażyny Bogdańskiej – Dyrektora PFRON Oddział Podlaski gościła w siedzibie Oddziału na ul. Fabrycznej 2. Dzięki staraniom Pani Dyrektor i otwartości na współpracę Pani Jadwigi Szczypiń – Podlaskiego Kuratora Oświaty - Gościem specjalnym spotkania była Pani Jolanta Broda - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Temat przewodni spotkania to „Zmiany w organizacji kształcenia specjalnego osób z niepełnosprawnościami, w kontekście wprowadzanej reformy edukacji”. Pani Wizytator przedstawiła zmiany i nowe zapisy w ustawach Prawa Oświatowego m.in.:

- art. 127 (dawny 71b) ,

- Dziennik Ustaw poz. 649 z 17.03.2017, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

- Dziennik Ustaw poz. 1578 z 9.08.2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

- Dziennik Ustaw poz. 1591 z 9.08.2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Prezes Stowarzyszenia „My dla Innych” - Pan Rafał Średziński przekazał informację nt. zdobycia przez Stowarzyszenie cennego II miejsca w kategorii Instytucja nagrody Lodołamacze w konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Serdecznie gratulujemy osiągnięcia pięknego sukcesu i życzymy niebawem kolejnych.

Bardzo dziękujemy Pani Wizytator za przekazanie tak ważnych dla nas wszystkich informacji i liczymy na kolejne spotkania. Pani G. Bogdańskiej składamy podziękowania za organizację i gościnność.

Termin następnego spotkania ustalono na 8 listopada (środa) godz. 12.00.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

W imieniu Koalicji Wsparcia:

- Regina Miedziałowska - doradca zawodowy LCDZ

- B.Pogorzelska - specjalista ds. osób niepełnosprawnych LCDZ

- Urszula Hancewicz - psycholog LCDZ

- Jacek Fidura - doradca zawodowy - specjalista ds. osób niepełnosprawnych w LCDZ

 

 

Poprawiony: piątek, 10 listopada 2017 09:34  

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości