Szkolenia - Szkolenia
Drukuj
"CZAS NA AKTYWNOŚĆ"
szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „Czas na aktywność”. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i dokumentami rekrutacyjnymi, dostępne na stronie projektu:
http://www.irp-fundacja.pl/czasnaaktywnosc
Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego (40 K i 20 M) w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata).
CEL
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. podlaskiego, jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie obejmuje uczestnictwo w następujących działaniach projektowych:

Warsztaty aktywizujące (30godz.).

Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze  (6godz.).

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z elementami przedsiębiorczości (30godz.).

Szkolenia komputerowe (60godz.).

Szkolenia zawodowe (120godz.) z trzech zakresów tematycznych do wyboru:

    Księgowość z obsługą  komputerowych programów księgowych

    Kadry i płace

    Administracyjno-biurowe

5-miesięczne staże  zawodowe u pracodawców

Grupy wsparcia dla chętnych (20godz.).

Punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
(128godz. dyżurów).

Zapewnione:

Bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia

Wyżywienie podczas warsztatów  i szkoleń

Zwrot kosztów podróży na doradztwo, warsztaty , szkolenia

Dodatek szkoleniowy podczas uczestnictwa w kursach komputerowych i zawodowych.

Stypendium podczas stażu zawodowego u pracodawcy

Więcej szczegółów na stronie: http://www.irp-fundacja.pl/czasnaaktywnosc