Drukuj
Zapraszamy na spotkania ze specjalistami

SZANOWNI PAŃSTWO
-  RODZICE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

    Serdecznie zapraszamy na cykl nieodpłatnych spotkań ze specjalistami  w ramach działań Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oto proponowane tematy i terminy spotkań:
 
12.03.2012 Orzecznictwo oświatowe

Pani Alina Papasz - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku

26.03.2012 Ulgi i uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w aspekcie systemów rentowego i pozarentowego
Pani Bogumiła Ławniczak - psycholog i konsultant Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


23.04.2012 Grupa Wspomagania Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży

07.05.2012    Formy wsparcia udzielane przez PFRON              
Pani Grażyna Bogdańska - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Oddział Podlaski

Miejsce spotkań - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku; ul. Żabia 5, sala 1

Godzina rozpoczęcia - 17.30; czas trwania ok. 1.5h

Wszelkie informacje można znaleźć na:
 - www.koalicjawsparcia.pl w zakładce  Aktualności
 - tel.85 65 15 855 w.30 lub 28 

W przypadku nieprzewidzianych zmian, niezależnych od organizatorów, informacja zostanie zamieszczona na ww. stronie internetowej oraz dostępna pod powyższym numerem telefonu.

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniach
Regina Miedziałowska - kierownik LCDZ przy CKU Białystok
Zofia Pietruczuk, Gabriela Drwięga - Fundacja Psi Uśmiech, koordynatorzy spotkań ze specjalistami