Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Aktualności
Spotkanie z rodzicami w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1

Dnia 29 marca 17.30 na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku, odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i doradców zawodowych z rodzicami gimnazjalistów. Swoją ofertę przedstawiły:

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku;

- Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku.

Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych mówili, między innymi o kierunkach kształcenia, warunkach przyjęcia, wyposażeniu placówek i przystosowaniu do kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Szkoły reprezentowali dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy.

Swoją ofertę przedstawili też doradcy zawodowi specjaliści do spraw osób niepełnosprawnych z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zaproponowano między innymi porady indywidualne i diagnozę uczniów niepełnosprawnych.

Po prezentacji ofert odbyły się rozmowy z rodzicami w węższym gronie. Organizatorem spotkania była pani pedagog Małgorzata Hus z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku.

 
Po marcowym spotkaniu Koalicji Wsparcia

Dnia 29 marca odbyło się spotkanie Koalicji Wsparcia poświęcone problematyce zakładania placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyła bardzo duża grupa osób zajmująca się na co dzień pracą lub kształceniem osób niepełnosprawnych. Byli między innymi:

-przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

-dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele szeroko pojętej edukacji od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne,

-przedstawiciel Kuratorium,

-przedstawicielka PFRON,

-przedstawicielka Caritas,

- przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji,

-rodzice.

Pani Edyta Mozyrska Zastępca Dyrektora w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przedstawiła rodzaje działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Pani Barbara Suszczyńska – Kierownik Referatu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w wyżej wymienionym Departamencie Spraw Społecznych zreferowała próby powołania zakładu aktywności zawodowej na terenie Białegostoku.

O zakładach aktywności zawodowej mówił także pan Rafał Śledziński - prezes Stowarzyszenia My Dla Innych. Na temat spółdzielni socjalnych, mini wykład poprowadził pan Krzysztof Leończuk m.in.: trener i specjalista z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Spotkanie nie wyczerpało tematu placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych do którego przedstawiciele Koalicji jeszcze nieraz wrócą.

 
Kwietniowe spotkanie Koalicji Wsparcia

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Zapraszamy serdecznie na kwietniowe spotkanie Koalicji Wsparcia w dniu 24.04.2012 r. (wtorek), godz. 13.00- 14.30  w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Żabia 5

 Spotkanie będzie poświęcone:
- przedstawieniu wyników spotkania z profesor Renatą Przygodzką-  Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku;  spotkanie odbyło się w dniu 03.04.2012 w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku z udziałem Kierownictwa DSS;
- sprawom bieżącym.

 Zapraszam serdecznie w imieniu Pani Dyrektor B. Krasnodębskiej i naszym.

 Bardzo liczymy na Państwa obecność.

 Z wyrazami szacunku

 Regina Miedziałowska - LCDZ
Jacek Fidura - nauczyciel doradca zawodowy, specjalista d/s osób niepełnosprawnych w LCDZ przy CKU Białystok
 


Strona 37 z 37

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości