poniedziałek, 04 czerwca 2018 08:02 Administrator
Drukuj

 

Po  majowym spotkaniu Koalicji - 2018

 

W dniu 23.05.2018r w siedzibie Oddziału Podlaskiego PFRON odbyło się kolejne spotkanie Koalicji Wsparcia z udziałem z B. B. Krasnodębskiej – Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Koalicjantów, głównie reprezentujących organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne. Miłym zaskoczeniem była obecność nowo powołanego Pełnomocnika Rektora Politechniki Białostockiej ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz obecnych po raz pierwszy przedstawicieli Fundacji „Uśmiech Życia”.

Celem spotkania było omówienie ważnych problemów środowiska osób
z niepełnosprawnościami i wypracowanie koncepcji działań na najbliższe miesiące.
Wśród zgłoszonych tematów pojawiły się m. in.:

 

 

 

Bardzo dziękujemy za obecność i zaangażowanie koalicjantów w powyższą dyskusję.

 

Termin następnego spotkania został ustalony na dzień 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek); godz.12.00.

W imieniu Gospodyni miejsca - Pani Dyrektor G. Bogdańskiej i Pani Dyrektor B.B. Krasnodębskiej oraz swoim serdecznie zapraszamy na ww. spotkanie.
R. Miedziałowska - LCDZ/CKU;
B. Pogorzelska -doradca zawodowy - specjalista ds. osób niepełnosprawnych w LCDZ/CKU

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 04 czerwca 2018 08:09