Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Aktualności Aktualności Po spotkaniu Koalicji Wsparcia – 18.06.2018 r.
Email Drukuj PDF

 

Po spotkaniu Koalicji Wsparcia – 18.06.2018 r.

 

Ostatnie przed wakacjami spotkanie Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych odbyło się po raz kolejny w gościnnych progach Podlaskiego Oddziału PFRON – kierowanym przez panią Dyrektor Grażynę Bogdańską. W spotkaniu udział wzięła pani Bożena Barbara Krasnodębska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, która w imieniu wszystkich Koalicjantów podziękowała pani Reginie Miedziałowskiej – inicjatorce powstania Koalicji Wsparcia za 10-letnią koordynację spotkań i liczne inicjatywy Koalicji, za ogromne zaangażowanie, służące polepszeniu warunków życia osób z niepełnosprawnościami w naszym Mieście i nie tylko w nim.

W dalszej części spotkania pani Ewa Kowalewska z Fundacji „A jak…” zapoznała uczestników
z ogólnopolskim Programem Wczesnego Wykrywania Autyzmu prowadzonym przez Fundację „BADABADA” oraz przekazała informację o pilotażowym badaniu organizowanym przez Fundację
„A jak…” we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku, którym objęte zostały dzieci z sześciu białostockich żłobków. Zachęciła również uczestników spotkania do przekazywania informacji zainteresowanym osobom o możliwości bezpłatnego wykonania przesiewowego badania, pomagającego wykryć autyzm we wczesnym wieku, za pomocą kwestionariusza M-CHAT-R dostępnego na stronie www.badabada.pl.

Kolejnym zgłoszonym przez panią Ewę Kowalewską tematem był długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty po otrzymaniu skierowania na diagnozę. Uniemożliwia to szybką interwencję
i rozpoczęcie terapii, co jest szczególnie istotne w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jako główny powód takiego stanu rzeczy uczestnicy wskazywali niedobór specjalistów psychiatrii dziecięcej.

Temat kontynuowała pani Katarzyna Dmochowska – Prezes Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”, która spotkała się z panią Eweliną Dargiewicz - Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z propozycją przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu dotyczących m.in. przekazania informacji o organizacjach wspierających osoby
z niepełnosprawnościami, szczególnie działających na rzecz najmłodszych dzieci czy kontaktu
z rodzicami z niepełnosprawnością lub potencjalną niepełnosprawnością.

W ostatniej części spotkania pani Joanna Kardasz – Wicedyrektor z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku omówiła obowiązujące Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz strukturę nowego orzeczenia. Odpowiedziała również na pytania uczestników spotkania, które dotyczyły m.in. praktyki wydawania orzeczeń
i wymaganych dokumentów, które powinien dołączyć rodzic czy opiekun prawny dziecka.

Spotkanie zakończyło się planem monitorowania kontaktu z władzami Uniwersytetu Medycznego i wdrażania kolejnych działań oraz deklaracją wsparcia obecnego na spotkaniu Pełnomocnika Rektora Politechniki Białostockiej ds. Osób Niepełnosprawnych pana Tomasza Jastrzębskiego w obszarze szkoleń dla pracowników Politechniki Białostockiej m.in. w zakresie wspierania studentów z niepełnosprawnościami oraz likwidowania barier architektonicznych.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w nowym roku szkolnym 2018/2019.

 

Beata Pogorzelska – doradca zawodowy – specjalista ds. osób niepełnosprawnych

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w CKU w Białymstoku

 

  

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79