Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Aktualności

Styczniowe spotkanie Koalicji Wsparcia

Szanowna Pani/ Szanowny Panie
Zapraszamy serdecznie w imieniu Pani Elżbiety Krysiewicz - Wiceprezes Oddziału Białostockiego Krajowego Towarzystwa Autyzmu na styczniowe, robocze spotkanie Koalicji Wsparcia w dniu 11.01.2012 r. (środa), godz. 11.00- 12.30, które odbędzie się w siedzibie Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu, przy ul. Pułaskiego 96 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 50).
Spotkanie będzie poświęcone:
- sprawom bieżącym,
- omówieniu działań zaproponowanych przez Fundację Psi Uśmiech

Zapraszamy serdecznie w imieniu Pani Dyrektor Bożeny B.Krasnodębskiej, Pani Wiceprezes Elżbiety Krysiewicz i naszym.
Bardzo liczymy na Państwa obecność.
Z wyrazami szacunku
Regina Miedziałowska - kierownik LCDZ w CKU w Białymstoku
Jacek Fidura - nauczyciel doradca zawodowy, specjalista d/s osób niepełnosprawnych w LCDZ w CKU w Białymstoku
 
Styczniowe spotkanie Koalicji Wsparcia w Ośrodku Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu

W dniu 11 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie członków Koalicji Wsparcia, które, na zaproszenie Pań Elżbiety Krysiewicz - Wiceprezes Oddziału Białostockiego Krajowego Towarzystwa Autyzmu   i Ewy Kowalewskiej – Dyrektora Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu, zostało zorganizowane w ww Ośrodku przy ul. Puławskiego 96. Tamże mieści się również siedziba Podlaskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
 
 
 
            Licznie zgromadzeni Koalicjanci mieli okazję poznać Ośrodek, uczniów i zespół specjalistów, a także różnorodne formy udzielanego w nim wsparcia. Do placówki uczęszcza aktualnie 27 wychowanków. Uczniowie realizują w niej obowiązek szkolny w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej i gimnazjum. Ponadto uczą się umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Codzienna praca dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o terapeutyczno - edukacyjne programy indywidualne (TEPI), które dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
 
 
 
            Dzięki uprzejmości Gospodarzy uczestnicy mogli zobaczyć, jak wygląda indywidualna praca specjalistów z wychowankami na różnych poziomach wiekowych. Terapeuci omówili cele podejmowanych oddziaływań oraz odniesione sukcesy będące wynikiem systematycznej i planowej pracy. Zgromadzeni byli pod wrażeniem zaplecza merytorycznego i warunków lokalowych, a przede wszystkim zaangażowania pracowników. To w dużej mierze dzięki ich wysiłkom, wychowankowie otrzymują konieczną pomoc i szansę rozwoju psychofizycznego oraz społecznego.
 
 
 
            W dalszej części spotkania Pani Regina Miedziałowska wyraziła wdzięczność za możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Ośrodka oraz zachęcała członków Koalicji do kontynuowania przyjętej formy spotkań. Poruszono tematy bieżące związane m.in. z organizacją spotkań tematycznych dla rodziców, które mają dostarczać potrzebnych informacji i specjalistycznego wsparcia. Ponadto zaprezentowano działania odbywające się w ramach Grupy Wspomagania Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży. Grupa, od grudnia ubiegłego roku, rozpoczęła cykliczne, comiesięczne spotkania i nadal jest otwarta na nowych uczestników.
 
 
 
            Bardzo dziękujemy za gościnność i możliwość poznania Ośrodka „od wewnątrz” . Było to dla nas wszystkich niezwykle cenne doświadczenie. 
 


W imieniu Pani Reginy Miedziałowskiej i swoim
Urszula Płońska – psycholog


 

Lutowe spotkanie Koalicji Wsparcia

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Zapraszamy serdecznie na lutowe, robocze spotkanie Koalicji Wsparcia w dniu
24.02.2012 r. (piątek), godz. 11.00- 12.30 w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Żabia 5

Spotkanie będzie poświęcone:
- problematyce zakładania placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
 
Zapraszam serdecznie w imieniu Pani Dyrektor B. Krasnodębskiej i naszym.

Bardzo liczymy na Państwa obecność.

Z wyrazami szacunku

Regina Miedziałowska - kierownik LCDZ przy CKU Białystok
Jacek Fidura - nauczyciel doradca zawodowy, specjalista d/s osób niepełnosprawnych w
LCDZ przy CKU Białystok
 

Fotorelacja z lutowego spotkania Koalicji Wsparcia

Fotorelacja z lutowego spotkania Koalicji Wsparcia

W piątek 24 lutego 2012 odbyło sie spotkanie Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie miało miejsce w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Głównym tematem spotkania była
problematyka alternatywnych placówek wsparcia i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Omówiono i przeanalizowano dokumenty dotyczące m.in.: zakładów aktywności zawodowej.
W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu koalicjantów którym dziękujemy za przybycie i żywą dyskusję.

Regina Miedziałowska - kierownik LCDZ przy CKU Białystok
Jacek Fidura - nauczyciel doradca zawodowy, specjalista d/s osób niepełnosprawnych
w LCDZ przy CKU Białystok
 

Marcowe spotkanie Koalicji Wsparcia


Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Zapraszamy serdecznie na marcowe spotkanie Koalicji Wsparcia w dniu 29.03.2012 r. (czwartek), godz. 13.00- 14.30 w Centrum Kształcenia
Ustawicznego, ul. Żabia 5
Spotkanie będzie poświęcone:
- ciąg dalszy problematyki zakładania placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
- sprawom bieżącym.
Zapraszam serdecznie w imieniu Pani Dyrektor B. Krasnodębskiej i naszym.
Bardzo liczymy na Państwa obecność.

Z wyrazami szacunku
Regina Miedziałowska - LCDZ
Jacek Fidura - nauczyciel doradca zawodowy, specjalista d/s osób niepełnosprawnych w LCDZ przy CKU Białystok

 
Spotkanie z rodzicami w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1

Dnia 29 marca 17.30 na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku, odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i doradców zawodowych z rodzicami gimnazjalistów. Swoją ofertę przedstawiły:

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku;

- Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku.

Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych mówili, między innymi o kierunkach kształcenia, warunkach przyjęcia, wyposażeniu placówek i przystosowaniu do kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Szkoły reprezentowali dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy.

Swoją ofertę przedstawili też doradcy zawodowi specjaliści do spraw osób niepełnosprawnych z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zaproponowano między innymi porady indywidualne i diagnozę uczniów niepełnosprawnych.

Po prezentacji ofert odbyły się rozmowy z rodzicami w węższym gronie. Organizatorem spotkania była pani pedagog Małgorzata Hus z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku.

 
Po marcowym spotkaniu Koalicji Wsparcia

Dnia 29 marca odbyło się spotkanie Koalicji Wsparcia poświęcone problematyce zakładania placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyła bardzo duża grupa osób zajmująca się na co dzień pracą lub kształceniem osób niepełnosprawnych. Byli między innymi:

-przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

-dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele szeroko pojętej edukacji od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne,

-przedstawiciel Kuratorium,

-przedstawicielka PFRON,

-przedstawicielka Caritas,

- przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji,

-rodzice.

Pani Edyta Mozyrska Zastępca Dyrektora w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przedstawiła rodzaje działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Pani Barbara Suszczyńska – Kierownik Referatu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w wyżej wymienionym Departamencie Spraw Społecznych zreferowała próby powołania zakładu aktywności zawodowej na terenie Białegostoku.

O zakładach aktywności zawodowej mówił także pan Rafał Śledziński - prezes Stowarzyszenia My Dla Innych. Na temat spółdzielni socjalnych, mini wykład poprowadził pan Krzysztof Leończuk m.in.: trener i specjalista z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Spotkanie nie wyczerpało tematu placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych do którego przedstawiciele Koalicji jeszcze nieraz wrócą.

 

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /koalicja/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 128


Strona 38 z 39

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79