Koalicja Wsparcia

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Koalicja Koalicja Jak rodziła się Koalicja ...

Jak rodziła się Koalicja ...

Koalicja Wsparcia … zawiązała się przy CKU w Białymstoku w  dniu  6 października 2009r. …
- tak brzmiała informacja przekazana przez Panią Alicję Pietruczuk  w  programie „Bez barier” Radia Białystok.

Jak powstał pomysł? Można rzec – prozaicznie. Z potrzeby poszukiwania pomocy w sytuacji bezradności wobec problemów - a to Rodziców dzieci z dysfunkcjami, a to dorosłych niepełno-sprawnych Klientów, oczekujących specjalistycznego wsparcia.

Wtedy zrodziła się myśl o współdziałaniu. Zapamiętane kiedyś przez piszącą te słowa, obco brzmiące pojęcie „synergii” pasowało jak ulał, do okoliczności. A że myśli się materializują – dowód mamy na to niezbity. Zwłaszcza wtedy, gdy pomysł trafia na podatny grunt, bo mamy wokół siebie ludzi „idących w tę samą stronę”, podobnie odczuwających. Najpierw Konferencja pt. „Dorośli niepełnosprawni w polskim systemie edukacji”, której organizatorem byli doradcy zawodowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w 2009 r., następnie I Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) i działania LCDZ przy CKU  na rzecz niepełnosprawnych w ramach tegoż Tygodnia. Zawiązanie się Koalicji wsparcia na rzecz budowania ścieżki kariery niepełnosprawnych w środowisku Miasta Białegostoku nastąpiło podczas Seminarium „Młodzież niepełnosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia i możliwości. Budowanie koalicji na rzecz wspierania rozwoju ścieżki kariery”, które odbyło się w dniu 6 października 2009r. w ramach I OTK.

 

A oto Partnerzy Seminarium, stanowiący trzon powstałej Koalicji:

 

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział podlaski
 • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku
 • Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne w Białymstoku
 • Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel"

Do grona bardzo aktywnie działających Koalicjantów dołączyły także kolejne placówki:

 • Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
 • Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku
 • oraz rodzice działający na rzecz grupy wsparcia: Anna Base, Joanna Kluczyńska , Marek Hyjek.

Ogólnie w skład Koalicji Wsparcia... wchodzą instytucje, stowarzyszenia i osoby  fizyczne, działające w środowisku lokalnym Miasta Białegostoku. Koalicja od momentu zawiązania się, na przestrzeni niespełna pięciu miesięcy, podczas wielu spotkań roboczych podjęła decyzję
o realizacji kilku ważnych dla całości i jakości działań inicjatyw i powoli, aczkolwiek konsekwentnie je realizuje.

Należą do nich:
 

 • powołanie grupy wsparcia dla Rodziców, opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz dla zdrowego rodzeństwa w rodzinie posiadającej dziecko z dysfunkcją,
 • przeprowadzenie badania potrzeb samych niepełnosprawnych, osób najbliższych z Ich otoczenia oraz zajmujących się wspomaganiem i edukacją (dyrektorów placówek, nauczycieli, opiekunów, itp.),
 • zatrudnienie doradcy zawodowego – specjalisty ds. osób niepełnosprawnych
 • stworzenie Portalu Internetowego www.koalicjawsparcia.pl, działającego w obszarze edukacji,
 • organizacja wspólnego spotkania placówek wspomagania,  kształcenia specjalnego i integracyjnego w  ramach  XI Białostockiego  Forum Szkół pt „WSPOMAGANIE I EDUKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE BIAŁYMSTOKU - ODKRYJ SWOJĄ SZANSĘ”.


Wierzymy, że dzięki synergii wspólnie podejmowanych inicjatyw, mamy szansę  skuteczniej wspomagać swoją wiedzą i umiejętnościami oczekujących wsparcia merytorycznego, psychologicznego, informacyjnego, itp.

Dyrekcja CKU w Białymstoku od początku jest życzliwie usposobiona do działań w tym obszarze. Zaprasza w swoje progi z nadzieją, że wspólne działania tak wielu instytucji przyczynią się do poprawy sytuacji także naszych niepełnosprawnych słuchaczy. Jednocześnie CKU, jako placówka edukacyjna i szkoleniowa  może znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji ON naszego Miasta (i nie tylko), w zakresie dostępu do edukacji.

Wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem potrzebni po to, aby z rezultatów naszych wspólnych działań mogli w coraz większym zakresie korzystać potrzebujący.

Regina Miedziałowska
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/ Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego

 

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79