Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Artykuły i publikacje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Informacje ogólne o szkole

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku jest obecnie jedyną placówką w regionie kształcącą młodzież posiadającą orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektorem szkoły jest mgr Mariusz Pęza.
Lokalizacja szkoły jest naszym niewątpliwym atutem: znajdujemy się w ścisłym centrum miasta Białegostoku, przy ulicy Sienkiewicza 57. Budynek szkoły wpisał się na stałe w krajobraz Białegostoku. Do naszej szkoły wszyscy mają blisko…
Tradycja naszej szkoły to wiele lat pracy z młodzieżą. W roku 2011 szkoła obchodziła Jubileusz - 85 lat istnienia.
Specyfika naszej szkoły polega na tym, że kształci się w niej młodzież zdrowa jak i niepełnosprawna. Idea integracji realizowana w szkole daje szansę młodzieży niepełnosprawnej na zdobycie wiedzy, umiejętności i wykształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Jednocześnie nauka uczniów zdrowych i niepełnosprawnych pomaga eliminować bariery psychologiczne oraz wpływa na aktywną integrację wzmacniając dialog społeczny i sprawiając, iż niepełnosprawni jako grupa zagrożona marginalizacją staje się pełnowartościowym zawodowo i społecznie członkiem społeczności. Nauka w szkole integracyjnej bezpośrednio pomaga młodzieży niepełnosprawnej wejść na rynek pracy oraz aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym.
W zespole funkcjonują  następujące typy szkół :
Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
X Liceum Profilowane - profil: zarządzanie informacją
Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi
kształcące w zawodach:
• technik informatyk
• technik obsługi turystycznej
• technik organizacji reklamy
• technik hotelarstwa
• technik usług fryzjerskich
• technik technologii odzieży
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
• krawiec

 

Zajęcia dodatkowe

Mając na uwadze wszechstronny rozwój uczniów  i wychodząc naprzeciw im potrzebom, szkoła umożliwia korzystanie ze specjalistycznej pomocy w ramach godzin dodatkowych. W atmosferze zrozumienia i akceptacji dla niepełnosprawności uczniowie mają szansę na uzupełnienie braków w wiadomościach szkolnych, ćwiczenie i utrwalanie materiału nauczania oraz udział w zajęciach rewalidacyjnych.
W szkole istnieje bardzo szeroka oferta zajęć dodatkowych, np.:
• zajęcia wyrównawcze,
• terapia pedagogiczna,
• indywidualne zajęcia reedukacyjne,
• rewalidacyjne ćwiczenia poprawiające percepcję i koordynację wzrokowo-ruchową,
• zajęcia usprawniające motorykę małą,
• gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna,
• pływanie.

W szkole pracują specjaliści oraz nauczyciele doskonale przygotowani do pracy z młodzieżą niepełnosprawną.
Są to:
• pedagog szkolny,
• pedagog specjalny,
• psychologowie,
• logopeda,
• tłumacz języka migowego,
• opiekunowie osób niepełnosprawnych,
• nauczyciele wspierający,
• surdopedagodzy,
• tyflopedagodzy,
• oligofrenopedagodzy.
Ponadto nauczyciele posiadają ukończone kursy mediacji, języka migowego, artterapii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, rewalidacji. Realizują projekty autorskie oraz programy profilaktyczne.
W placówce działa wiele kół zainteresowań, np.:
• koło historii regionalnej,
• koło teatralne,
• chór szkolny,
• koła polonistyczne,
• plastyczne,
• szkolne koło Caritas,
• warsztaty decoupege’u.
 Organizowane są dni integracji, dni języków obcych, dni sportu, dni otwarte szkoły.


W szkole realizowane są programy unijne oraz prowadzona jest współpraca partnerska z pracodawcami.
Nieustannie pracujemy nad:
• poszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły,
• poprawą warunków lokalowych,
• wzbogacaniem zaplecza technicznego.
Zawsze pamiętamy, że najważniejszy jest uczeń.Jesteśmy SZKOŁĄ Z SERCEM DLA UCZNIA

Więcej informacji na www.zstio.net.pl


 
 
 

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79