Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Artykuły i publikacje Przedszkole Samorządowe nr 12 „Tęczowe”

Przedszkole Samorządowe nr 12 „Tęczowe”

Przedszkole Samorządowe nr 12 „Tęczowe”

Przedszkole Samorządowe nr 12 „Tęczowe” znajduje się przy ul. Podleśnej 3a w Białymstoku. Dyrektorem placówki jest p. Joanna Sławomira Laskowska. Przedszkole, oprócz oddziałów dla dzieci zdrowych, mieści oddziały dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Przedszkole „Tęczowe” sprawuje opiekę nad dziećmi specjalnej troski i prowadzi rewalidację odpowiednią do ich potrzeb i możliwości. Sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi.

Już sama lokalizacja naszej placówki daje dziecku niepełnosprawnemu możliwość szerszego poznania otaczającego go świata, przedszkole bowiem otoczone jest pięknymi parkami i znajduje się w pobliżu Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Ogrodu Zoologicznego „Akcent”. Przedszkole dysponuje kameralnymi salami wyposażonymi i przystosowanymi odpowiednio do potrzeb dzieci m.in.: sale zabawowe, sala gimnastyczna, brodzik rehabilitacyjny, sala do indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, gabinet logopedyczno – psychologiczny. W salach mieszczą się kilkuosobowe grupy. Oddziały rewalidacyjno – kompensacyjne przedszkola „Tęczowe” są przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną . Fachową i troskliwą opiekę zapewniają nauczyciele – oligofrenopedagodzy, nauczyciele – specjaliści. Placówka prowadzi działalność diagnostyczną, co pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu konstruowanych, indywidualnych programów terapeutycznych. Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod specjalistycznych, tj. stymulacja polisensoryczna, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, aktywne słuchanie muzyki, zajęcia z „żywiołami”, zajęcia komputerowe, programy aktywności i komunikacji metodą Knillów, pedagogika zabawy, zabawy paluszkowe i inne. Odpowiednie dostosowanie zajęć i zabaw do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci rozwija ich aktywność i umiejętności. Zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne wzbogacają ciekawość dzieci do otaczającego ich świata, kształtują umiejętność obserwacji i ułatwiają zrozumienie zmian w najbliższym dla nich otoczeniu.W celu podwyższenia psychofizycznej sprawności dzieci, placówka oferuje dodatkowe zajęcia: rehabilitację, zajęcia z logopedą, z psychologiem, zajęcia w brodziku rehabilitacyjnym, zajęcia z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, rytmikę oraz turnusy rehabilitacyjne.

Przedszkole „Tęczowe” ułatwia społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych ze światem zewnętrznym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Organizuje zarówno wewnętrzne imprezy jak i o zasięgu ogólnomiejskim. Co roku odbywa się spotkanie integracyjne dla przedszkolaków i nowoprzybyłych dzieci, spotkanie wigilijne, bal karnawałowy, festyn rodzinny, uroczyste zakończenie roku szkolnego, wycieczki, oraz inne. Już po raz kolejny dzieci niepełnosprawne ze wszystkich placówek kształcenia specjalnego mogły prezentować swoje muzyczne umiejętności podczas wydarzenia pt. Przegląd Aktywności Muzycznej Dzieci Niepełnosprawnej, prowadzonego przez naszych nauczycieli.

Dzieci niepełnosprawne są u nas bezpieczne i czują się naprawdę szczęśliwe. Otrzymują wsparcie i pełne zrozumienie ich sytuacji. Są aktywnymi uczestnikami życia przedszkola, a nie tylko biernymi jego odbiorcami. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć na pomoc psychologa i innych nauczycieli. Mogą oni również aktywnie uczestniczyć w życiu placówki poprzez udział w zajęciach otwartych, uroczystościach, akcjach, oraz
w zebraniach ogólnych i grupowych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych czują się w przedszkolu „Tęczowe” potrzebni i pomocni. Współpracując z rodzicami liczymy na ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych przedszkola oraz rodzin naszych podopiecznych.

 

 

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79