Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Szkolenia
Szkolenia
Email Drukuj PDF
Zapraszamy na spotkania ze specjalistami

SZANOWNI PAŃSTWO
-  RODZICE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

    Serdecznie zapraszamy na cykl nieodpłatnych spotkań ze specjalistami  w ramach działań Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oto proponowane tematy i terminy spotkań:
 
12.03.2012 Orzecznictwo oświatowe

Pani Alina Papasz - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku

26.03.2012 Ulgi i uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w aspekcie systemów rentowego i pozarentowego
Pani Bogumiła Ławniczak - psycholog i konsultant Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


23.04.2012 Grupa Wspomagania Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży

07.05.2012    Formy wsparcia udzielane przez PFRON              
Pani Grażyna Bogdańska - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Oddział Podlaski

Miejsce spotkań - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku; ul. Żabia 5, sala 1

Godzina rozpoczęcia - 17.30; czas trwania ok. 1.5h

Wszelkie informacje można znaleźć na:
 - www.koalicjawsparcia.pl w zakładce  Aktualności
 - tel.85 65 15 855 w.30 lub 28 

W przypadku nieprzewidzianych zmian, niezależnych od organizatorów, informacja zostanie zamieszczona na ww. stronie internetowej oraz dostępna pod powyższym numerem telefonu.

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniach
Regina Miedziałowska - kierownik LCDZ przy CKU Białystok
Zofia Pietruczuk, Gabriela Drwięga - Fundacja Psi Uśmiech, koordynatorzy spotkań ze specjalistami
 
Email Drukuj PDF
Warsztaty dla rodziców

 
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym na warsztaty „Nie możesz mówić ale możesz się porozumiewać!”. Tematem spotkania będzie komunikacja wspomagająca i alternatywna, niewerbalne metody przekazywania informacji oraz podstawowe strategie komunikacji z dzieckiem niemówiącym. Spotkanie odbędzie się 20 marca 2012r. o godz. 16 w Przedszkolu Samorządowym nr 12 „Tęczowe”, mieszczącym się przy ulicy Podleśnej 3a w Białymstoku.

Prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami pod nr tel.: 509114187 lub 698668885.
 
Email Drukuj PDF

KONSTRUKTYWNE SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM


TERMIN:
luty/marzec 2012

PROWADZĄCY:
Beata Paszukow - psycholog, pedagog, trener grupowy

GRUPA:
rodzice uczniów – 10 osób

ILOŚĆ GODZIN:
4 godziny dydaktyczne

METODY:
Wykład + elementy warsztatów

PROGRAM:


KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

I. Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie.

1. Proces komunikacji (źródło, kodowanie, komunikat, kanał , dekodowanie , odbiorca, sprzężenie zwrotne).
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
3. Typy zachowań uczestników procesu komunikacji (uległe, agresywne, asertywne).
4. Bariery skutecznej komunikacji.
- zachowanie nieasertywne
- trudności percepcyjne
- reakcje emocjonalne
- niewłaściwe sposoby zachowania się podczas sytuacji oceniania
• nadmierne skupianie się na błędach mało istotnych
• tłumaczenie się z podjętej decyzji
• trudność w pohamowaniu okazywania emocji
• postawa: uległa, agresywna
• zachowanie dziecka: roszczeniowe, agresywne, manipulujące, bierne, lękowe
Więcej…
 
Email Drukuj PDF
ZNACZENIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ. JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM?

TERMIN:
listopad/grudzień 2011

PROWADZĄCY:
Beata Paszukow - psycholog, pedagog, trener grupowy

GRUPA:

Rodzice uczniów – 10 osób*

ILOŚĆ GODZIN:
4 godziny dydaktyczne

METODY:
Wykład + elementy warsztatów

PROGRAM:

STRES

I. Czym jest stres?

1. Definicja stresu.
2. Fizjologia stresu.
3. Przyczyny stresu.
4. Objawy stresu.
5. Różnice międzyosobowe w reakcji na sytuacje stresujące.
6. Stres przewlekły i jego konsekwencje dla funkcjonowania człowieka.
7. Podatność na stres – typy osobowości.
8. Źródła stresu w pracy.
Więcej…
 
Email Drukuj PDF
"CZAS NA AKTYWNOŚĆ"
szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „Czas na aktywność”. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i dokumentami rekrutacyjnymi, dostępne na stronie projektu:
http://www.irp-fundacja.pl/czasnaaktywnosc
Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego (40 K i 20 M) w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata).
CEL
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. podlaskiego, jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie obejmuje uczestnictwo w następujących działaniach projektowych:

Warsztaty aktywizujące (30godz.).

Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze  (6godz.).

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z elementami przedsiębiorczości (30godz.).

Szkolenia komputerowe (60godz.).

Szkolenia zawodowe (120godz.) z trzech zakresów tematycznych do wyboru:

    Księgowość z obsługą  komputerowych programów księgowych

    Kadry i płace

    Administracyjno-biurowe

5-miesięczne staże  zawodowe u pracodawców

Grupy wsparcia dla chętnych (20godz.).

Punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
(128godz. dyżurów).

Zapewnione:

Bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia

Wyżywienie podczas warsztatów  i szkoleń

Zwrot kosztów podróży na doradztwo, warsztaty , szkolenia

Dodatek szkoleniowy podczas uczestnictwa w kursach komputerowych i zawodowych.

Stypendium podczas stażu zawodowego u pracodawcy

Więcej szczegółów na stronie: http://www.irp-fundacja.pl/czasnaaktywnosc

 
Email Drukuj PDF
„BĄDŹ AKTYWNY – TO TWÓJ CZAS”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.09.2011r. - 31.10.2013r.
Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca października 2013 r. grupy 60 osób (minimum 40 kobiet) spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Projekt ma na celu przełamanie stereotypu związanego z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy o nierównych szansach w porównaniu z osobami pełnosprawnymi. Chodzi o zmianę postrzegania możliwości osób niepełnosprawnych przez pracodawców, którzy w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych widzą więcej przeszkód niż korzyści oraz o zmianę mentalności samych osób niepełnosprawnych, które same o sobie myślą jak o gorszych pracownikach, gorzej wykształconych o niższych kwalifikacjach zawodowych i niskich kompetencjach społecznych. Osoby niepełnosprawne będą stanowiły 70 % wszystkich uczestników projektu.

Beneficjenci

Osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

w szczególności:

·         osoby niepełnosprawne

W ramach projektu Uczestnikom projektu oferujemy:

·         udział w grupowym i indywidualnym poradnictwie psychologicznym

·         udział w grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym

·         udział w kursach zawodowych

Wybranym osobom spośród UP oferujemy:

·         organizację miesięcznego wolontariatu

·         organizację 3 miesięcznych staży zawodowych

·         pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15- 555 Białystok
lub pod numerem telefonu:85 732-17-88

 
Strona 1 z 2

Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79